Słowem plecione

URSZULA KRAJEWSKA – SZELIGOWSKA – z wykształcenia nauczycielka języka niemieckiego, z zamiłowania poetka, bajkopisarka, tłumaczka poezji.
Kocha poezję klasyczną, wykorzystującą tradycyjne, rymowane formy, co znajduje odbicie w jej wierszach, które mają często formę akrostychu, tautogramu, vilanelli, pantum, ballady itp. Tworzy wiersze liryczne, ale również satyryczne, wśród których znaleźć można m.in. limeryki i fraszki.
Często opiewa piękno najbliższej okolicy, „małej ojczyzny“, czego przykładem jest pierwszy tomik „Między strugą a gościńcem” (2018). Drugi tomik zatytułowany jest „W gąszczu uczuć” (2019), trzeci to bajki dla dzieci „Ortobajki-zwierzajki (2019), w którym znajduje się 6 wierszowanych bajek, a bohaterami są zwierzęta i przyroda.
Jej wiersze znajdują się w wielu antologiach, w tym w antologii wierszy dla dzieci „Poetariat Dzieciom” i „Wierszyki uśmiechem plecione”. Jest laureatką kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Mieszka w województwie podlaskim.