Słowem plecione

Mariusz S. Kusion – publicysta, poeta, animator kultury, prawnik, społecznik, trener nauki i szkoleń prawnych. Wydał cztery książki poetyckie: Zarządzanie zasobami emocjonalnymi (2015), tłumaczenie debiutu w wersji polsko-ukraińskiej (2017), Błąd w sztuce (2019) i Alterfakty (2021). Tłumaczony ponadto na języki: angielski, włoski, bułgarski, serbski. Zainteresowany syntezą sztuk, podejmuje wspólne projekty z twórcami muzyki, tańca, teatru i plastyki.