Słowem plecione

Urodziła się w Kielcach w 1958 roku. Przez prawie 40 lat pra-cowała jako nauczycielka klas młodszych. Swoich dzieci wy-chowała troje. Od 2016 roku należy do grupy literackiej “Wikli-na”, działającej przy Miejskim Domu Kultury w Skarżysku-Kamiennej, gdzie mieszka. Urządza Kawiarnie Literackie dla publiczności, podczas których czyta i recytuje poezję. Z coraz większym zapałem pisze. Jej wiersze były publikowane w zbiorowej antologii “Wikliny” i w okolicznościowych broszu-rach, wydanych pod patronatem MCK. Jest osobą pozytywnie nastawioną do świata.