Słowem plecione

Marzycielka, romantyczka, fanka Szekspira. Poetka z Często-chowy. Pisze, odkąd skończyła 14 lat. Współautorka czterech antologii poetyckich: „W szepcie słów” (antologia klubu po-etów niepokornych), „Poezja w słowach i obrazach”, „M@rzyciele” (Chaos artistic laboratories) oraz „Czytam wa-sze wiersze” (Antologia projektu Roberta Tondery).