Słowem plecione

EWA KACZMARCZYK – urodzona w 1962 poetka, bajko-pisarka, pedagog, filozof, teolog, art-terapeuta, doradca rodzinny. Publikowała w licznych almanachach, antologiach, czasopismach radomszczańskich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest laureatką wielu konkursów i turniejów poetyckich. Członkini Stowarzyszenia Literackiego Ponad, założycielka grupy poetyckiej Zamyślenie, jak również Salonu Poezji Inaczej. Autorka wielu książek. Ostatnie z nich to tomik poezji „Niemożliwe” oraz książka dla najmłodszych „Bajkowo – baśniowe utulanki”.