Słowem plecione

Ur. w 1952r. w Radomiu. Dopiero jako emerytka, inspirowana przez wnuka, zaczęła pisać. Początkowo były to wierszyki dla dzieci, które zebrała w prywatnym tomiku, ilustrowanym głównie przez wnuki, wydanym w 2017 r., pt. Promyki wierszy-kowe i gwiazdki bajkowe. Uczestnictwo w warsztatach lite-rackich zaowocowało publikacjami w almanachach: Oko, Lu-stro, Tygiel, Fraktale, #13 oraz audiobooku Erato. Jej wiersze ukazały się też w antologiach Poetariat dzieciom oraz Wier-szyki uśmiechem plecione, a także w antologiach poezji współczesnej: Miejsca, które kocham, Ludzie, których podzi-wiam, Gwiazdozbiór Pegaza.