Słowem plecione

ELŻBIETA JACH – urodziła się w Lipowym Polu w województwie świętokrzyskim.
Z wykształcenia jest pedagogiem, absolwentką WSP w Kielcach. Pisze wiersze, fraszki, aforyzmy, limeryki, bajki dla dzieci i dorosłych, krótkie opowiadania.
Interesuje się także kulturą ludową, zbiera regionalne pamiątki, które eksponuje w utworzonym „Spichlerzu Regionalnym”.
Debiutowała jako poetka w almanachu „Świat i my” (1987), a jako fraszkopisarka w „Magazynie Słowa Ludu” (1989).
Wydała sześć wierszowanych bajek dla dzieci „Bajki z przysłowiami”(1995), zbiór fraszek, aforyzmów i wierszy satyrycznych „ Tere fere kuku” (2006), tomiki poezji: „ …a sosny niebo przesuwają” (2005), „ W cieniu wikliny” (2009), „Niecodzienność”(2012), zbiór fraszek i utworów satyrycznych „Słowo daję”(2015) oraz książeczkę dla dzieci „Góra Skarbów” (2015). W 2018 roku ukazał się kolejny tom poezji pt. „Między słowami”, a w roku 2019 zbiór utworów satyrycznych pi. „Wesołe wierszyki, fraszki, limeryki”.Ostatnią pozycją wydaną w 2020 jest książka wspomnieniowa pt.”Ścieżkami wspomnień”.
Pod jej redakcją, w roku 2014, trafił do rąk czytelników obszerny almanach Grupy Literackiej „Wiklina”, wydany z okazji 25 lecia powstania grupy pt„ Wiklinowe strofy”, a z okazji 30 lecia, w roku 2019 tom 2.
Utwory Elżbiety Jach znajdują się w około 40 antologiach, almanachach, pracach zbiorowych i wydawnictwach pokonkursowych. Drukowała je prasa lokalna, regionalna i ogólnopolska (Świętokrzyski Kwartalnik Literacki, Ostra Brama nad Kamienną, Akant, Sekrety Żaru, Radostowa).
Była nagradzana i wyróżniana w wielu ogólnopolskich konkursach literackich i satyrycznych.
W latach 1987 – 1996 była związana z Nauczycielskim Klubem Literackim w Kielcach oraz Grupą Literacką „Wiklina” działającą przy MCK w Skarżysku Kamiennej. Od kilku lat jest jej opiekunką.
Dużym powodzeniem wśród miłośników poezji cieszy się „Kawiarnia Literacka”, która odbywa się cyklicznie w MCK w Skarżysku Kamiennej, a której jest pomysłodawczynią i współprowadzącą.
Od 2000 roku należy do Skarżyskiego Klubu Twórców „SKART”. Tworzy rzeźby i płaskorzeźby polichromowane, malowane akwarelą, akrylami, zawierające motywy ludowe, fantastyczne, baśniowe i religijne. Brała udział w wystawach zbiorowych i poplenerowych. Jej prace były nagradzane w konkursach plastycznych organizowanych przez MCK w Skarżysku Kamiennej.
Elżbieta Jach jest animatorką działań kulturotwórczych gminy i Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
Działa aktywnie na rzecz kultury ludowej – zbiera regionalne pamiątki, które eksponuje w utworzonym przez siebie „Spichlerzu Regionalnym”.
Prowadzi w nim różnorodne zajęcia i lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży.
Interesuje się gwarą dawnych mieszkańców swojej gminy. Pragnie wydać ”Słownik gwary Gminy Skarżysko Kościelne”.
Często jest jurorką szkolnych konkursów literackich, recytatorskich, chętnie uczestniczy w organizowaniu spotkań czy wieczorków poetyckich dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców nie tylko swojej miejscowości.
Wszelka działalność Elżbiety Jach prowadzona jest charytatywnie. Za swoją działalność w roku 2016 została nagrodzona przez Starostwo Powiatowe Skarżyska – Kamiennej statuetką „Powiatowe Dęby”, a także otrzymała zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”. Jest członkinią Stowarzyszenia Autorów Polskich i Związku Literatów Polskich.