Słowem plecione

OLGA LEWICKA – Urodzona w Rosji niedaleko Kurska. W 1977 zamieszkała w Polsce. Filolog, wieloletni nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tłumaczy i sama pisze wiersze w języku rosyjskim i polskim. Opublikowała je w tomikach wydanych w Moskwie i innych miastach w Rosji, w moskiewskich almanachach poetyckich i w wydawnictwach internetowych; w wydawnictwach polskich, między innymi w zredagowanych przez siebie dwujęzycznych zbiorkach Współcześni poeci rosyjscy / Современные русские поэты (sześć książek) i Библейские и христианские мотивы в современной русской поэзии / Motywy biblijne i chrześcijańskie we współczesnej poezji rosyjskiej. Na język rosyjski przetłumaczyła i opublikowała w Rosji utwory Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej i innych współczesnych polskich poetów. Na polski przetłumaczyła i wydała drukiem wiersze Konstantina Kiedrowa, Jeleny Kaciuby, Jewgienija Rejna, Olgi Siedakowej i wielu innych twórców rosyjskich. Jest członkiem klubów poetyckich „Moskiewski Parnas” i „Victoria”. Przy Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL Jana Pawła II założyła studencki teatrzyk, dla którego pisała scenariusze w języku polskim i rosyjskim. Członek Związku Pisarzy XXI wieku z siedzibą w Moskwie. Mieszka w Lublinie.