Słowem plecione

Danuta Sroka – publicystka, bibliotekarka, animatorka społeczna, pedagog. Absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Liderów PAFW. Jej artykuły, dotyczące historii i literatury regionalnej, publikowane są w periodykach regionalnych i ogólnopolskich, m.in. w “Pomeranii”, “Bibliotece Publicznej”, “Edukacji i Dialogu” oraz w periodykach naukowych (artykuły o tematyce związanej z osadnictwem pomorskim i dokumentalistyką regionalną). Pasjonuje się fotografią cyfrową. Współtworzyła projekty pn.: Bałtycka Biblioteka Cyfrowa, Społeczna Pracownia Digitalizacji oraz klub, związany z poezją i muzyką, pn. Klub Czarnego Krążka. Kocha poezję i próbuje odnaleźć się w jej magicznym świecie. Publikacje zwarte: “Fotografia chłopów pomorskich” (2012 r.), “Przypomnienie” (2019 r.).