Słowem plecione

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI – od najmłodszych lat tworzy utwory literacko-muzyczne. Autor piosenek, bajek, wierszy, w tym wielu dla dzieci. Laureat ponad 20 konkursów literackich (m.in. I nagroda w konkursie „Bajka dla wnuka” w 2009 r., nagroda główna w Konkursie Jednego Wiersza organizowanego przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła w Lublińcu w 2018 r., II nagroda w konkursie im.R.Miernika w 2017 r., wyróżnienie w konkursie „Gala Wolskiej Bajki” w 2012 r., w konkursie im. J.Bursewicza „O złotą metaforę” w 2017 r., w X i XI edycji konkursu „7 Grzechów Głównych” w Dąbrowie Górniczej).
Autor tekstów o Janie Pawle II nagranych na płycie Grupy „Santo Subito” w 2007 r., piosenki o Banku Spółdzielczym w Kielcach nagranej przez zespół Marken.
Sporą część w twórczości stanowią bajki nagrane w wersji dźwiękowej, utwory okolicznościowe i religijne.
Współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, Wydawnictwem św. Macieja Apostoła w Lublińcu, Wydawnictwem Poetariat Magdaleny Kapuścińskiej, gdzie zamieszcza swoje publikacje.
Strona autora: www.bajkiwuja.pl