Słowem plecione

Urodzona 03 marca 1987 r. w Wejherowie, z zawodu Technik Hotelarstwa i Technik Administracji, studentka II roku socjolo-gii w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie. Z zamiłowania poetka. Wydała do tej pory 5 książek poetyc-kich. Fanpage: Aleksandra Makurat – strona autorska.